پزشکی

دانشگاه مسینا

)The University of Messina( مسینا دانشگاه

دانشگاه مسینا در شهر مسینا، ایتالیا واقع شده است و در سال 1548 بر روی جزیره سیسیل تأسیس شده است. این دانشگاه یک
تاریخچه فرهنگی و آموزشی قدیمی دارد که به اوایل قرن سیزدهم برمیگردد، زمانی که یک مدرسه حقوق در شهر مسینا تأسیس شد.
با انقالب علیه اسپانیاییها در سال ،1678 این دانشگاه مجبور به بسته شدن شد.
دانشگاه مسینا شامل یازده دانشکده است: اقتصاد، آموزش و پرورش، مهندسی، علوم انسانی، حقوق، علوم، پزشکی، داروسازی،
علوم سیاسی، آمار و دامپزشکی. این دانشگاه برای دانشجویان خارجی، رشتههایی را به زبان انگلیسی و ایتالیایی ارائه میدهد.
دانشگاه در چهار منطقه اصلی در شهر مسینا قرار دارد و ساختمانهای مدیریتی و چهار دانشکده )اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق و
آموزش و پرورش( در مرکز شهر قرار دارند.
رتبه بندی دانشگاه مسینا براساس رتبه بندی QS در سال :۲۰۲۳
دانشگاه مسینا دارای رتبه ۳۵۱-۴۰۰ در بین دانشگاه های جهان
لیست دانشکده های دانشگاه مسینا:
دانشکده اقتصاد
دانشکده آموزش
دانشکده مهندسی
دانشکده علوم انسانی
دانشکده حقوق
دانشکده علوم
دانشکده پزشکی و جراحی
دانشکده داروسازی
دانشکده علوم سیاسی
دانشکده آمار
دانشکده دامپزشکی

برنامه کالسی دانشجویان پزشکی دانشگاه مسینا:
برنامه های درسی در دانشگاه مسینا گاهی اوقات بسیار سخت و فشرده هستند. برای هر واحد درسی، ممکن است تا 12-10 ساعت
کالس داشته باشید که باعث می شود کالس ها از ساعت 7:30 صبح شروع شوند.
سال تحصیلی در دانشگاه مسینا از ماه اکتبر شروع می شود و تا اوایل دسامبر ادامه دارد و بعد از آن برای تعطیالت کریسمس
دانشگاه تعطیل می شود. پس از آن، فصل امتحانات آغاز می شود و بعد از آن یک تعطیلی کوتاه خواهید داشت. در مارس، نیمسال
دوم شروع می شود که تا ژوئن ادامه دارد.
نحوه برگزاری امتحانات در دانشگاه مسینا:

اغلب امتحانات در دانشگاه Messina ابتدا به صورت نوشتاری و چندگزینهای برگزار میشوند، که در صورت قبولی در آزمون
نوشتاری به شما اجازه حضور در امتحان شفاهی که بخش اصلی در تعیین نمره شماست را خواهید یافت. بر خالف سایر دانشگاههای
ایتالیا، در دانشگاه مسینا بعد از دریافت نمره قبولی از استاد، شما باید نمره خود را قبول کنید و فرصت رد آن را ندارید.
دوره کلینیکال و بالینی در دانشگاه مسینا چگونه است:
تجربه بالینی در سال اول و دوم تحصیل شما وجود ندارد، اما از سال سوم تجربه دوره کلینیکال و بالینی شما شروع می شود.
آیا در دانشگاه مسینا تشریح جسد انجام میشود: خیر
شهریه در دانشگاه مسینا:
شهریه ساالنه دانشگاه مسینا برای دانشجویان ایتالیایی به طور معمول ۷۵۰ یورو است اما همراه با تیم اپالی Elitaly شهریه ساالنه
شما به صفر یورو کاهش خواهد یافت.
مدارک زبان مورد نیاز برای تحصیل در مسینا:
قبل از گذراندن سال سوم، باید یک گواهی زبان ایتالیایی 1B داشته باشید. دانشگاه دوره ای را برای پوشش دادن دوره 1A و 2A
ارائه می دهد.
هزینه مسکن در مسینا برای دانشجویان دانشگاه مسینا:
اتاق مستقل در یک آپارتمان: به طور میانگین ۲۵۰-۵۰۰ یورو
اتاق مشترک دو نفره در یک آپارتمان: به طور میانگین نفری ۱۵۰-۴۰۰ یورو
اجاره studio: به طور میانگین ۳۵۰-۷۰۰ یورو
اجاره آپارتمان: به طور میانگین ۵۰۰-۱۲۰۰ یورو

لیست دروس دانشگاهی دانشجویان پزشکی مسینا )Messina):
ترم اول:

Medical Physics
Medical Statistics
Bioinformatics
Chemistry
Biochemistry
Molecular Biology
Cellular Biology

ترم دوم:

Molecular Genetics
Genetics
Histology
Embryology
Chemistry

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *